slogan

   ""Ιστοχώρος Γνώμης και Ελεύθερης Έκφρασης""

Xpert Access

search

Διακίνηση φυτών εσπεριδοειδών-Υποχρεώσεις φυτωριούχων, εμπόρων και παραγωγών σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία’

               Scan04052012 091952

Η ίωση της Τριστέτσας αποτελεί την πλέον καταστρεπτική ασθένεια των εσπεριδοειδών παγκοσμίως. Μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας του ιού της Τριστέτσας στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας το 2010 , στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας τα έτη 2010,2011,2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 2010, 2011, 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 2010, 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας το 2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας το έτος 2012 είναι απαραίτητη η πιστή τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας για την αποφυγή διάδοσης της ίωσης. Τα φυτά των εσπεριδοειδών (Citrus spp.) αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α, Κεφ. Ι του Προεδρικού Διατάγματος 365/2002, και προκειμένου να διακινηθούν τόσο εντός της χώρας όσο και εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο. (1) Αναγράφεται η αρμόδια αρχή που εγκρίνει την έκδοσή του: Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ & ΠΕ). (2) Αναγράφεται ο κωδικός ή το όνομα της προστατευόμενης ζώνης για την οποία ισχύει. Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο είναι ένα καρτελάκι ορθογώνιου σχήματος, της μορφής που φαίνεται παραπάνω, το οποίο εκτυπώνει ο παραγωγός του φυτού (φυτωριούχος), μετά από σχετική έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει και θα πρέπει να συνοδεύει το φυτό καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής του μέχρι την τελική του εγκατάσταση. Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο φυτό έχει ελεγχθεί, τόσο για την ίωση της Τριστέτσας, όσο και για άλλα παθογόνα καραντίνας και η διακίνησή του είναι ασφαλής. Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο για να έχει ισχύ και να είναι νόμιμο πρέπει να επικολλάται ή να προσδένεται με μόνιμο τρόπο πάνω στο φυτό ή πάνω στη συσκευασία των φυτών, εάν αυτά διακινούνται συσκευασμένα. Οι διακινητές (έμποροι) οι οποίοι δεν παράγουν οι ίδιοι τα φυτά αλλά αγοράζουν από φυτωριούχους ή από άλλους εμπόρους, υποχρεούνται να ζητούν και να αγοράζουν μόνον φυτά που συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο. Οι επαγγελματίες παραγωγοί οι οποίοι αγοράζουν φυτά για φύτευση σε οπωρώνες από φυτωριούχους ή από εμπόρους, υποχρεούνται να αγοράζουν μόνον φυτά που συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο, και να το φυλάσσουν για ένα (1) τουλάχιστον έτος, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε ενδεχόμενο έλεγχο. Έχουν επίσης την υποχρέωση για κάθε νέα φύτευση που πραγματοποιούν να ενημερώνουν την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Οι ερασιτέχνες οι οποίοι αγοράζουν μεμονωμένα φυτά για φύτευση, θα πρέπει επίσης να προμηθεύονται φυτά με Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο. Σε όλους εκείνους που διακινούν (φυτωριούχοι, έμποροι) ή προμηθεύονται (αγρότες, ερασιτέχνες) φυτά εσπεριδοειδών χωρίς φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Νόμο 2147/1952 και τις τροποποιήσεις του (διοικητικό πρόστιμο από 1467,35 ως 5869,40 € και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 1467,35 € τουλάχιστον), ενώ τα φυτά κατάσχονται και καταστρέφονται. Παρακαλούνται όλοι οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών, αμέσως μόλις παρατηρούν ύποπτα συμπτώματα στα δέντρα τους, όπως απότομη και ανεξήγητη ξήρανση κλάδων ή και ολόκληρων

Pin It

Ποίοι Είμαστε

Σας καλωσορίζουμε στο  iliaplanet.gr στο νέο ιστοχώρο του νομού μας.

Το iliaplanet είναι μια νέα προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης του νομού μας , προς την σωστή κατεύθυνση αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου, σε αντίδραση των καιρών και όλων αυτών που θέλουν και επιζητούν – για τους δικούς τους λόγους ο καθένας- την οργιώδη και χωρίς σεβασμό ανάπτυξη των πραγμάτων χωρίς αξίες και ιδανικά.

Για τον λόγο αυτό το iliaplanet  είμαστε όλοι εμείς και είσαστε όλοι εσείς , ο καθένας ξεχωριστά, γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει με τον δικό του τρόπο προς την σωστή κατεύθυνση των πραγμάτων . Μια πρώτη προσπάθεια είναι αυτός ο διαδικτυακός τόπος.

Το iliaplanet φιλοδοξεί να γίνει ένα χώρος όπου συντάκτες θα είναι όλοι εμείς οι αναγνώστες που επιθυμούμε να μεταφέρουμε και να εκφράσουμε πράγματα που μας απασχολούν χωρίς στεγανά. Για αυτό , λοιπόν, στείλτε μας το κείμενο σας ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε ώστε να γίνουμε αυτό που πραγματικά πρέπει να είμαστε.

Καλώς ορίσατε και καλώς  σας βρήκαμε.

Latest Tweets

  • over a year ago